Bài viết

Phần mềm theo dõi thời gian tốt nhất năm 2020 Nếu bạn ở đây, điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm phần mềm theo dõi thời gian mà bạn sẽ sử dụng cho chính mình hoặc với nhóm của bạn. Nhưng chọn một h...
Đăng trên 17-12-2019
Trả lương cao nhất và được nghĩ nhiều nhất sau khi có việc làm cho sinh viên mới ra trường và tự do Các khảo sát mới của Glassdoor và Upwork mô tả các kỹ năng thanh toán tốt nhất và được tìm kiếm nhiề...
Đăng trên 08-12-2019
Freelance, Outsource hoặc TaaS - mô hình hợp tác tốt nhất để phát triển phần mềm Đây là bài viết trên blog được dự định là một bản tóm tắt ngắn gọn về hầu hết các giải pháp phổ biến về mặt thế giới C...
Đăng trên 02-12-2019
Ưu điểm của hoàng tử Cho dù bạn là một nhà thiết kế tự do, nhà phát triển phần mềm, blogger, nhà văn hay nhà tiếp thị, bạn sẽ gặp phải nhu cầu sử dụng nhiều công cụ để giải quyết vấn đề của mình. Hầu...
Đăng trên 28-11-2019
38 lời khuyên tự do tốt nhất của tôi từ các nhà văn ở mức trung bình Ảnh của Toa Heftiba trên Bapt Người du mục kỹ thuật số!
Đăng trên 12-11-2019
Cách làm việc với khách hàng tự do: những hợp đồng tốt nhất là những hợp đồng bạn không bao giờ phải thực thi Liệu giao dịch với các hợp đồng làm cho bạn cảm thấy như thế này? Ảnh của FuYong Hua trên ...
Đăng trên 27-09-2019