Bài viết

Loại sách hay nhất Ảnh của Patrick Tomasso trên Bapt Đọc sách, đối với những người coi sách là sống, hít thở, không phải là một hoạt động tùy chọn. Nó không phải là một sở thích, cũng không phải là th...
Đăng trên 15-12-2019
Cách tốt nhất để hiểu Somalia là đọc văn học của nó Sau một phản ứng quốc tế ấm áp đối với vụ đánh bom tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay của Mogadishu, đó có thể là các nhà văn của chính Somalia, người c...
Đăng trên 22-11-2019
11 trong số những bức thư tình hay nhất trong văn học, cả hư cấu và không Bae tốt hơn bước lên trò chơi văn bản của họ
Đăng trên 03-11-2019
Cách tốt nhất để thúc đẩy văn học trong dịch thuật? Những người ủng hộ nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao nhận thức hoặc bao gồm văn học thế giới?
Đăng trên 02-10-2019
Viết trên: 27 cuốn sách hay nhất về viết Viết là, như một quy luật chung, khó. Xác định bản thân như một nhà văn có thể còn khó hơn. Chắc chắn, có những thực hành khó khăn khác như luật pháp và y học...
Đăng trên 17-09-2019